مهندس احمدرضا یزدانی

درباره من

احمدرضا یزدانی دارای مدرک …

شبیه سازی معماری 85%
اجرا و نظارت ساختمان 57%
طراحی معماری 87%
مهارت های تجربی 64%
دوره های من